Verander niet

 

Tegenwoordig moet alles veranderd worden. Wat jaren achter elkaar zijn waarde heeft bewezen, is opeens niet goed meer. Kijk naar de businessmodellen van retailers als Blokker, Hema en V&D of naar die van de mobiele telefoongigant uit het verleden, Nokia. Jarenlang waren dit succesvolle formules. Consumenten wisten waarvoor ze naar de ketens moesten gaan, de medewerkers wisten hoe ze hun werk moesten doen om de klanten en managers tevreden te houden. Kortom geen vuiltje aan de lucht. Geen enkele reden om te kijken naar trends en gebeurtenissen die er in en rond de markt plaatsvonden. Te weinig zicht op veranderingen in de markt. Te weinig openstaan voor nieuwe inzichten over bedrijfsvoering of techniek. Te veel gevestigde koninkrijkjes, die liever niet inspeelden op de ontwikkelingen rondom het bedrijf, omdat daarmee macht en prestige verloren zouden kunnen gaan. We zijn succesvol dus waarom zouden we in hemelsnaam ook maar iets veranderen aan dat wat al heel lang goed gaat. En zo gaan bedrijven ten onder aan hun eigen succes, dogma’s of paradigma’s.

 

Verander niet?
Klopt de titel van deze blog dan niet? Bedrijven moeten dan toch wel veranderen? Ja, inderdaad, maar realiseer je dat veranderen een reactieve gedraging is. Omdat wat we nu doen, minder resultaat oplevert dan in het verleden, gaan we veranderen. We slingeren het verandertraject aan in de organisatie, we maken de noodzaak en urgentie duidelijk voor alle medewerkers, er wordt een projectmanager of misschien zelfs een program manager benoemd en iedereen gaat aan de slag met veranderen. Medewerkers worden uit hun “normale” werksituaties gehaald, er wordt een hoop vergaderd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, er worden veel congressen en workshops over veranderen bezocht. Iedereen binnen de organisatie is bezig met behavioral en organizational change. Er wordt een enorme berg weerstand overwonnen, dankzij de kennis die we hebben opgedaan via “verandergoeroe’s”. En dan uiteindelijk is de milestone bereikt: “we zijn veranderd”. De vlag kan uit! Nog amechtig nahijgend van de hele operatie, moegestreden, maar voldaan en in de verwachting dat we nu opeens wel mooi en aantrekkelijk zijn, kijken we voor het eerst na 6 maanden naar buiten. En dan blijkt dat de wereld om ons heen niet is blijven stilstaan tijdens onze veranderingsoperatie en komen we tot de conclusie dat we wederom achter de muziek aan draven.

 

Kortom, continu veranderen (als je daar echt de energie voor hebt) zorgt ervoor dat je altijd op zijn best de markt blijft volgen. Veranderen is tenslotte een reactie. Beter is het daarom om binnen het bedrijf voortdurend bezig te zijn met ontwikkelingen: wat gebeurt er in de wereld om ons heen: nu, in de nabije en in de verdere toekomst? Wat heeft dat voor invloed op ons businessmodel en hoe zorgen we ervoor dat we het op voorhand zo aanpassen, dat we over twee jaar nog steeds voor de troepen uitlopen, bepalen wat er gebeurt en succesvol zijn? Daar krijg je te maken met continu ontwikkelen in plaats van veranderen. Het betekent dat een bedrijf de signalen, trends en ontwikkelingen om zich heen verzamelt en vervolgens interpreteert om daarmee een samenhangende kijk op de toekomst te benoemen. Die blik op de toekomst kan op termijn gevolgen hebben voor de manier waarop je met klanten, leveranciers en medewerkers moet omgaan. Het kan gevolgen hebben voor de verwachting naar aandeelhouders en andere stakeholders. Het kan ook gevolgen hebben voor investeringen die je doet in ICT, kantoren, gebouwen, wagenpark. Het kan betekenen dat je tot de conclusie komt dat je over 5 jaar meer van medewerker A nodig hebt en minder van medewerker Z. Maar het mooie is dat je, omdat je dat weet, kunt gaan schakelen. Je kunt medewerkers Z gaan opleiden tot medewerker A, je kunt het management gaan bijschaven. Je kunt rekening houden met een investering in andere techniek. Eigenlijk kun je alles doen wat je ook doet als je verandert. Alleen omdat het pro-actief is, is het ontwikkelen en loop je voorop. De negatieve lading die veranderen voor veel mensen heeft, wordt hiermee weggenomen.  Dus wil je voortdurend achter de feiten en trends aanlopen, ga vooral door met veranderen. Echter als je er voor wilt zorgen dat je bedrijf voorop loopt en op lange termijn succesvol is, zorg dan voor een cultuur waarin ontwikkeling het fundament is waarop de onderneming functioneert. In een volgende blog zal ik verder ingaan op de cultuuraspecten.

Share